TRUNG TÂM ATC - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN UY TÍN CHUYÊN NGHIỆP HÀNG ĐẦU THANH HÓA
số lượt truy cập
6040
Hôm nay: 128
Online: 91
Nghiệp vụ thuế
Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2019
Căn cứ: – Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2015 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế – Tại Điểm b Khoản 4 Điều 12 quy định về hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. – Thông tư số 166
Tỷ lệ trích nộp các khoản Bảo hiểm theo lương năm 2019 theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định tỷ lệ trích các khoản theo lương mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ), cụ thể như sau
1. Cơ sở pháp lý các đối tượng không chịu thuế GTGT. + Nghị định quy định: 209/2013/NĐ-CP + Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 + Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: Sửa đổi khoản 1 Điều 4, bổ sung khoản 3a khoản a Điều 4, sửa đổi bổ sung khoản 8a Điều 4 của Thông tư 219/2013/TT-BTC. Thông tư 130/2016/TT-BTC: Sửa đổi bổ sung, khoản 9, khoản 16 và khoản 23 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
Những đối tượng mặt hàng không chịu thuế GTGT mới nhất – Mặt hàng không chịu thuế GTGT ? Các loại thức ăn chăn nuôi nào thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ? Hàng hóa Việt Nam tiêu thụ tại nước ngoài có chịu thuế GTGT hay không? Mặt hàng cà phê nhân với thuế suất là 0% hay không phải chịu thuế? Còn mặt hàng phân bón có phải không chịu thuế?
Các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN
Thuê nhà, văn phòng của cá nhân có cần hóa đơn không? Quy định về chi phí thuê nhà hợp lý? CÔNG TY ATC xin hướng dẫn đưa khoản chi phí thuê tài sản của người dân vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Ngày 16/3/2018 Bộ tài Chính ban hành Thông tư 25/2018/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN và Thông tư 11/2013/TT-BTC về thuế TNCN.
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp đi thuê nhà của cá nhân để làm trụ sở hoặc văn phòng đại diện. Hóa đơn tiền điện, tiền nước hàng tháng vẫn mang tên chủ nhà mà không phải tên của doanh nghiệp. Vậy trong trường hợp này doanh nghiệp có được khấu trừ thuế đầu vào hay được tính chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không. Kế toán ATC chia sẽ với các bạn như sau:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo ATC . Địa chỉ: Lô 9 - Đại lộ Lê Lợi - Đông Hương - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hóa
Tel: 0948.815.368
Email :daotao.atc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Dịch vụ nội dung-VTTH