TRUNG TÂM ATC - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TIN HỌC VĂN PHÒNG UY TÍN CHUYÊN NGHIỆP HÀNG ĐẦU THANH HÓA.
số lượt truy cập
1710
Hôm nay: 47
Online: 25
Tổng hợp các chương trình đào tạo tại Kế toán ATC
Cập nhật lúc: 09:02 PM ngày 13/07/2016
Tổng hợp các chương trình đào tạo tại Trung tâm đào tạo kế toán ATC

 

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TẠI TRUNG TÂM KẾ TOÁN - TIN HỌC ATC

 

I. Các khóa học tại ATC.

 

STT

Tên chương  trình  học

Nội dung chương trình học

Đối tượng học

1

 

 

 

 

 

Khóa học kế toán tổng hợp

- Tin học văn  phòng dành cho kế toán

- Hệ thống hóa các kiến thức về nguyên lý kế toán

- Thực hành hạch toán, ghi sổ chép sổ sách và lên BCTC trên excel

- Thực hành  in sổ sách kế toán trên Excel

- Thực hành kê khai thuế trên phần mềm HTKK mới nhất: Làm các  báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo SDHĐ…Nộp các  tờ khai thuế, nộp tiền thuế…

- Thực hành kế toán trên phần mềm

( Học viên được học tất cả các loại hình: Thương mại dịch vụ, sản xuất xây lắp, Xuất nhập khẩu, Hành chính sự nghiệp)

 

 

Dành cho các học viên chưa học về kế toán hoặc đã học  nhưng quên gần hết, các học viên mới chỉ làm từng phần hành kế toán mà chưa lên BCTC, chưa làm kế toán tổng hợp.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khóa học kê khai và làm các báo cáo thuế

 

 

 

 

 

 

 

- Hướng dẫn cách cài đặt, khai báo các thông tin cần thiết trên phần mềm HTKK

- Thực hành lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo tháng và quý. .Khai lần đầu, khai bổ sung..

- Thực hành lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Thực hành lập báo cáo quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm, Báo cáo tài chính.

- Thuế thu nhập cá nhân: đăng ký MST, chứng từ khấu trừ thuế, giảm trừ gia cảnh, quyết toán TNCN,..

- Hóa đơn: hướng dẫn lập, thông báo phát hành, hóa đơn mất, xóa, bỏ, hỏng …

- Cách in ấn các loại tờ khai thuế

- Thời hạn nộp các tờ khai thuế ( tháng, quý, năm): Nộp lần đầu, nộp bổ sung, cách tính phạt chậm nộp….

- Cách nộp các tờ khai thuế, nộp tiền thuế qua mạng….

 

 

 

Dành cho học viên đã học, đã làm kế toán hoặc các học viên muốn học kê khai thuế cấp tốc để đi làm.

3

Khóa học Tin học văn phòng

- Tổng quan về Microsoft office 2003, 2007, 2010

- Tổng quan về Word, các kỹ năng soạn thảo văn bản: Giấy đề nghị,hợp đồng, tờ trình, quyết định…

- Những kiến thức cơ bản về Microsoft Excel, những thao tác trên Sheet. Thiết lập bảng biểu: Bảng chấm công, bảng lương… Các hàm cơ bản: if, sumif, vlook, subtotal……

- PowerPoint: các cách tạo một bài trình diễn. Sử dụng thanh công cụ trong PowerPoint

- Sử dụng khai thác internet…

 

 

 

 

Dành cho các học viên chưa biết về tin học, hoặc kỹ năng về tin học còn  chưa tốt.

 

4

 

 

 

 

 

Khóa học Thực hành lên sổ sách và lập báo cáo trên Excel

 

 

 

 

 

 

 

- Tin học văn phòng dành cho kế toán

- Hệ thống lại nguyên lý kế toán

- Hướng dẫn viết hóa đơn GTGT, bản chất thuế GTGT…

- Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, UNC…

- Thực hành thiết lập sổ sách kế toán trên Excel hạch toán các nghiệp vụ kinh tế: Thu, chi, mua bán hàng hóa, mua sắm CCDC, TSCĐ, Ủy nhiệm chi, báo nợ, báo có…

- Thực hành tính lương và trích các khoản theo lương như: BHXH, BHYT, BHTN…

- Thực hành tính phân bổ chi phí và trích khấu hao TSCĐ..

- Tập hợp giá vốn, kết chuyển thuế GTGT

- Hướng dẫn tập hợp doanh thu khác, chi phí khác

- Hướng dẫn Các bút toán kết chuyển xác định lỗ lãi, tính thuế TNDN

- Hướng dẫn lập bảng cân đối phát sinh. Đọc hiểu bảng cân đối phát sinh, cách tìm lỗi sai…

- Hướng dẫn lập BCTC ( Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính)

- Hướng dẫn in các báo cáo, in sổ chi tiết, sổ tổng hợp các tài khoản

( Trong quá trình thực hành học viên sẽ được cập nhật các thông tư, quy định mới nhất về thuế, chế độ kế toán, luật doanh nghiệp….)

 

 

 

 

 

 

 

Dành cho các học viên chưa học về kế toán hoặc đã học  nhưng quên gần hết, các học viên mới chỉ làm từng phần hành kế toán mà chưa lên BCTC.

 

5

Khóa học kế toán trên

phần mềm ( Misa, Fast, 1A, Vietsun, Vacom)

- Hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán.

- Thực hành tạo dữ liệu kế toán trên phần mềm

- Thực hành thiết lập các danh mục cho dữ liệu kế toán mới.

- Thực hành hạch toán và nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày.

- Thực hành làm các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

- Thực hành lập báo cáo tài chính cuối năm

 

 

- Dành cho các học viên đã học,đã làm về kế toán.

- Các học viên có nhu cầu học kế toán phần mềm

6

 

Khóa  học kế toán dành cho Giám đốc, nhà quản lý

- Tin học văn  phòng dành cho quản lý

- Nguyên lý kế  toán: Các thuật ngữ kế toán, hệ thống tài khoản, cơ cấu tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp…

- Mô hình kế toán, các nội dung của người làm kế toán cần  biết.

- Bản chất của các loại thuế: GTGT, TNDN, TNCN

- Kết cấu, nội dung các khoản mục chi phí, doanh thu trong doanh nghiệp. Chi phí hợp lý hợp lệ

- Kỹ năng đọc hiểu bản báo cáo tài chính, cách kiểm tra phát hiện sai sót.

- Kỹ năng quyết toán thuế: Công tác chuẩn bị, nội dung kiểm tra, kỹ năng xử lý tình huống và cách giải trình và bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp

 

 

 

 

 

Dành cho các học viên là Giám đốc, các nhà quản lý muốn học để quản lý công việc hiệu quả

7

 

 

 

Khóa học Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng

Phần 1: Học kế toán tổng hợp:

- Thực hành ghi chép sổ sách kế toán trên Excel và  phần mềm kế toán

- Thực hành lên BCTC và làm các báo cáo  thuế: GTGT, TNCN, TNDN…

- In ấn và hoàn thiện sổ sách chứng từ

Phần 2: Học kỹ năng quản lý

- Theo quy định hiện hành của Bộ tài chính (Thông tư 199/2011/TT – BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính).

- Cấp chứng chỉ kế toán trưởng

 

 

Dành cho các học viên là các kế toán viên chưa có chứng chỉ kế toán trưởng, các học viên có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng.

8

 

 

 

Khóa học thực hành kế toán trên chứng từ của học viên

Hướng dẫn thực hành trực tiếp trên bộ chứng từ của học viên:

- Thực hành ghi chép sổ sách trên Excel hoặc phần mềm kế toán.

- Thực hành lên BCTC và làm các báo cáo  thuế: GTGT, TNDN,TNCN… cách nộp tờ khai thuế, nộp tiền thuế

- Hoàn thiện chứng từ, in ấn sổ sách

Dành cho các học viên đã đi làm, mới nhận công việc kế toán nhưng chưa biết cách làm và muốn làm trực tiếp trên bộ chứng  từ của đơn vị.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

II. Lịch học :

- Khóa học kế toán trưởng:  Học các ngày thứ 7 và chủ nhật .

- Các khóa học còn lại:  Học viên được học theo phương pháp học kèm. Thời gian học do học viên tự linh động, học viên rảnh lúc nào đến học lúc đó, không cố định giờ, không giới hạn số buổi  - ATC cam kết đào tạo cho tới khi học viên thành nghề và có chính sách hỗ trợ học viên sau khi kết thúc khóa học.

III. Thời gian học

Sáng: Từ 8h đến 11h
Chiều: Từ 14h đến 17h
Tối: Từ 18h00 đến 21h

IV. Liên hệ và đăng ký học tại:


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - TIN HỌC ATC

Trụ sở chính: Số 09 Đại Lộ Lê Lợi - Đông Hương - TP Thanh Hóa ( cách Bưu Điện tỉnh Thanh Hoá 1km về hướng đông, hướng đi BigC).
Liên hệ: 0948.815.368
Truy cập website để biết chi tiết các khóa học:
http://atcketoan.vn/

              

 

 

CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH NGHỀ

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo ATC . Địa chỉ: Lô 9 - Đại lộ Lê Lợi - Đông Hương - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hóa
Tel: 0948.815.368
Email :daotao.atc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Dịch vụ nội dung-VTTH