TRUNG TÂM ATC - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN UY TÍN CHUYÊN NGHIỆP HÀNG ĐẦU THANH HÓA
số lượt truy cập
6052
Hôm nay: 140
Online: 101
Nghiệp vụ kế toán
Căn cứ trên Luật BHXH 58/2014 và Quyết định 636/QĐ-BHXH và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về chế độ Thai sản áp dụng từ 01/01/2016:
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC. Một trong số các điểm mới nổi bật của Thông tư số 200/2014/TT-BTC so với QĐ số 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC đó chính là sự thay đổi về Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho,
Đối với doanh nghiệp lớn thì tiêu chí đánh giá là các doanh nghiệp được xác định dựa trên 2 tiêu chí đó chính là có tổng nguồn vốn đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổng số người lao động từ 300 người trở lên.
Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT (đỏ, VAT) chi tiết: Xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào (liên 2), xử lý mất hóa đơn đầu ra, cách làm báo cáo mất hóa đơn - Mức phạt mất hóa đơn ... theo quy định tại điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC:
Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Và Công văn 2159/BHXH-BT của BHXH Việt Nam áp dụng từ ngày 1/6/2017 cụ thể như sau:
Hồ sơ thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định như thế nào, góp vốn bằng tài sản cố định có phải xuất hóa đơn không ?
Khi bán hàng hóa, người bán phải lập hóa đơn. nhưng nếu không lập thì mức xử phạt như thế nào ? Kế toán ATC chia sẽ với các bạn mức phạt khi không xuât hóa đon như sau:
Quy định về đặt in và Thông báo phát hành hóa đơn năm 2017, thời hạn xử lý Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn, Thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in của Doanh nghiệp. Kể từ ngày 12/6/2017 theo quy định tại Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cụ thể như sau:
I - ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG 1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản, bao gồm thuê tài chính và thuê hoạt động, làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo ATC . Địa chỉ: Lô 9 - Đại lộ Lê Lợi - Đông Hương - Tp. Thanh Hóa - Thanh Hóa
Tel: 0948.815.368
Email :daotao.atc@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm Dịch vụ nội dung-VTTH